Boek nu

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt Nov 01, 2018

Definities

accommodatie betekent Haus Hirschmann.
GDPR betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verantwoordelijk persoon betekent onze manager Thomas Böttcher.
Register of Systems betekent een register van alle systemen of contexten waarin persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

1. Invoering

1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen; in dit beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

1.2 We zullen u vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

2. Credit

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal.

3. Het verzamelen van persoonlijke informatie

3.1 We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • (a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en navigatiepaden van de website);
 • (b) informatie die u ons verstrekt bij registratie op onze website (inclusief uw e-mailadres);
 • (c) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (inclusief uw naam, foto's, geslacht en geboortedatum);
 • (d) informatie die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (inclusief uw naam en e-mailadres);
 • (e) informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de services op onze website of die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van die services (inclusief de timing, frequentie en het patroon van servicegebruik);
 • (f) informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze goederen en / of diensten of enige andere transacties die u via onze website invoert (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kaartgegevens);
 • (g) informatie die u op onze website plaatst voor publicatie op internet (inclusief uw gebruikersnaam, uw profielfoto's en de inhoud van uw berichten);
 • (h) informatie vervat in of in verband met enige communicatie die u ons stuurt of verstuurt via onze website (inclusief de communicatie-inhoud en metadata in verband met de communicatie).

3.2 Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon openbaar maakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

4. Gebruik van persoonlijke informatie

4.1 Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit beleid of op de relevante pagina's van de website.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • (a) onze website en bedrijf beheren;
 • (b) personaliseer onze website voor u;
 • (c) uw gebruik van de beschikbare services op onze website mogelijk te maken;
 • (d) levering aan u van diensten die via onze website zijn gekocht;
 • (e) verklaringen, facturen en betalingsherinneringen naar u sturen en betalingen van u verzamelen;
 • (f) u e-mailmeldingen te sturen die u specifiek hebt aangevraagd;
 • (g) u onze e-mailnieuwsbrief sturen, als u dit hebt aangevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten of u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 • (h) u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf sturen waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn, per post of, waar u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u niet langer vereisen marketingcommunicatie);
 • (i) omgaat met vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website;
 • (j) onze website beveiligen en fraude voorkomen;
 • (k) controle op de naleving van de bepalingen en voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website (inclusief het monitoren van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden).

4.3 Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

4.4 Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met behulp van privacy-instellingen op de website.

4.5 Wij zullen niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken met het oog op de direct marketing van hun of enige andere derde partij.

4.6 Alle financiële transacties van onze website worden afgehandeld via onze betaaldienstverleners. U kunt het respectieve privacybeleid van de provider bekijken op hun websites. Wij zullen informatie uitsluitend met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover nodig voor de verwerking van betalingen die u via onze website verricht, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

5. Bekendmaking van persoonlijke informatie

5.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars of professionele adviseurs, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

5.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • (b) in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico);
 • (d) aan een persoon waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze van toepassing is op een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer naar onze redelijke mening een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen.

5.3 Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

6. Internationale gegevensoverdrachten

6.1 Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen meerdere landen om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

6.2 Persoonlijke informatie die u publiceert op onze website of indient voor publicatie op onze website, is mogelijk wereldwijd beschikbaar via internet. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

6.3 U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie beschreven in deze Sectie 6.

7. Bewaren van persoonlijke informatie

7.1 In Sectie 7 worden ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens beschreven, die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

7.2 Persoonlijke gegevens die wij voor welk doel dan ook of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

7.3 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 7, bewaren we documenten (met inbegrip van elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

 • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • (b) als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures; en
 • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico).

8. Beveiliging van persoonlijke informatie

8.1 Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

8.2 We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (wachtwoord- en firewall-beveiligde) servers.

8.3 Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden afgesloten, worden beschermd door coderingstechnologie.

8.4 U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

8.5 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website).

9. wijzigingen

9.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

9.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

9.3 We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

10. Jou rechten

10.1 U kunt ons opdragen om u persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:

 • (a) de levering van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen wij meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat).

10.2 We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, inhouden voor zover toegestaan ​​door de wet.

10.3 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

10.4 In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of we bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

11. Websites van derden

11.1 Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden.

11.2 We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

12. Informatie bijwerken

12.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

13. koekjes

13.1 Onze website maakt gebruik van cookies.

13.2 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

13.3 Cookies kunnen 'permanente' cookies of 'sessie'-cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

13.4 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

13.5 We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze website.

13.6 De namen van de cookies die we gebruiken op onze website en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet:

 • (a) we gebruiken cookies op de foldercookies op onze website om een ​​computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt, gebruikers bij te houden terwijl ze door de website navigeren, het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk te maken, de bruikbaarheid van de website te verbeteren, de gebruik van de website, beheer van de website, voorkoming van fraude en verbetering van de beveiliging van de website en personaliseer de website voor elke gebruiker.

13.7 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren; bijvoorbeeld:

 • (a) in Internet Explorer (versie 11) kunt u cookies blokkeren door gebruik te maken van de instellingen voor het overschrijven van cookies die beschikbaar zijn door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Privacy" en vervolgens op "Geavanceerd";
 • (b) in Firefox (versie 36) kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Opties", "Privacy" te klikken, "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" in het vervolgkeuzemenu te selecteren en "Cookies van sites accepteren" te verwijderen "; en
 • (c) in Chrome (versie 41) kunt u alle cookies blokkeren door het menu 'Aanpassen en beheren' te openen en te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen weergeven' en 'Instellingen voor inhoud' en vervolgens 'Locatie blokkeren van instelling' te selecteren alle gegevens "onder de kop" Cookies ".

13.8 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

13.9 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

13.10 U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen; bijvoorbeeld:

13.11 Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

14. Onze details

14.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Haus Hirschmann.

14.2 Wij zijn geregistreerd in Germany, bedrijfsregistratienummer. en onze maatschappelijke zetel is span>Birkenweg 1A, Goslar, Deutschland (DE), Germany.

14.3 U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven vermelde bedrijfsadres, via het contactformulier voor onze website, per e-mail naar info@haus-hirschmann.de of per telefoon op +49 5325 5460391.